Toyota Cars for Sale in Kenya

A

Allion (1)

Ksh. 2,330,000 - Ksh. 2,330,000

Alphard (2)

Ksh. 2,750,000 - Ksh. 4,200,000

Aqua (4)

Ksh. 890,000 - Ksh. 1,200,000

Auris (4)

Ksh. 1,700,000 - Ksh. 1,850,000

Avensis (1)

Ksh. 1,250,000 - Ksh. 1,250,000

Axio (4)

Ksh. 1,350,000 - Ksh. 1,550,000

C

Camry (1)

Ksh. 849,000 - Ksh. 849,000

Crown Athlete (2)

Ksh. 2,100,000 - Ksh. 2,590,000

D

Dyna (1)

Ksh. 2,000,000 - Ksh. 2,000,000

F

Fielder (11)

Ksh. 1,390,000 - Ksh. 1,780,000

FJ Cruiser (3)

Ksh. 4,200,000 - Ksh. 5,500,000

Fortuner (4)

Ksh. 4,490,000 - Ksh. 7,300,000

G

GT86 (1)

Ksh. 2,000,000 - Ksh. 2,000,000

H

Harrier (17)

Ksh. 1,830,000 - Ksh. 7,300,000

Hiace (2)

Ksh. 3,700,000 - Ksh. 3,800,000

Hilux (12)

Ksh. 2,350,000 - Ksh. 5,800,000

I

Isis (3)

Ksh. 1,500,000 - Ksh. 1,630,000

I

Isis (3)

Ksh. 1,500,000 - Ksh. 1,630,000

K

Kluger (1)

Ksh. 4,550,000 - Ksh. 4,550,000

L

Land Cruiser (16)

Ksh. 2,190,000 - Ksh. 14,500,000

Land Cruiser Prado (18)

Ksh. 3,990,000 - Ksh. 12,500,000

Landcruiser 79 (1)

Ksh. 5,950,000 - Ksh. 5,950,000

M

Mark X (5)

Ksh. 1,950,000 - Ksh. 2,200,000

N

Noah (7)

Ksh. 1,390,000 - Ksh. 2,350,000

P

Passo (2)

Ksh. 880,000 - Ksh. 880,000

Porte (2)

Ksh. 980,000 - Ksh. 1,080,000

Premio (7)

Ksh. 1,290,000 - Ksh. 2,300,000

Probox (7)

Ksh. 900,000 - Ksh. 1,150,000

R

Ractis (3)

Ksh. 770,000 - Ksh. 1,350,000

RAV4 (13)

Ksh. 2,750,000 - Ksh. 5,900,000

Rumion (1)

Ksh. 1,390,000 - Ksh. 1,390,000

S

Sienta (6)

Ksh. 850,000 - Ksh. 1,600,000

Spade (1)

Ksh. 1,170,000 - Ksh. 1,170,000

Succeed (3)

Ksh. 999,000 - Ksh. 1,120,000

V

Vanguard (2)

Ksh. 1,650,000 - Ksh. 1,750,000

Vellfire (2)

Ksh. 1,400,000 - Ksh. 2,200,000

Vitz (11)

Ksh. 649,000 - Ksh. 1,320,000

Voxy (3)

Ksh. 1,400,000 - Ksh. 2,200,000

W

Wish (1)

Ksh. 1,850,000 - Ksh. 1,850,000

Popular Brands